• Asigurarea de raspundere civila legala

Raspunderea civila legala  acoperă prejudiciile cauzate unor terţe persoane de fapta comisă din culpă de Asigurat, pentru care acesta răspunde civil, conform legii, faţă de persoanele păgubite.

Riscurile asigurate sunt cele de producere a următoarelor evenimente asigurate:

- vătămările corporale suferite de una sau mai multe terţe persoane fizice care, ca urmare a incapacităţii temporare de muncă, a invalidităţii sau decesului au determinat pierderi băneşti, inclusiv rezultând din pierderea parţială sau totală a unui venit, dacă respectivele pierderi sunt consecinţa directă a vătămărilor corporale provocate;

- avarii sau distrugeri ale unor bunuri.

 

In general pe acesta polita de asigurare se acordă despăgubiri şi pentru cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale), decurgând din evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei.

Taguri

raspundere civila raspundere legala