• Asigurarea lucrarilor de constructii montaj

In cazul executarii unor lucrari de constructii sau derularii de investitii care au ca obiectiv consolidarea structurilor existente, sau chiar montajul de noi instalatii de productie, pagubele ce pot aparea nu sunt acoperite prin polita de bunuri. De aceea este necesara incheierea unei polite de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj. Acest tip de polita are trei sectiuni:
Daune materiale (Sectiunea I)
Valoarea totala a lucrarilor executate de contractori si subcontractori (daca acestia sunt mentionati in polita), inclusiv materialele apartinind asiguratului, conform contractului de reconstructie, constructii si alte echipamente proprietatea beneficiarului, utilaje ale constuctorului contra incendiului, riscurilor naturale si a riscurilor de santier.
Cheltuieli pentru:

   • - curatarea resturilor in caz de daune;
   • - taxe profesionale (arhitecti, consultanti, experti);
   • - interventia pompierilor.
   Raspundere civila fata de terti (Sectiunea II)

 

   Acopera sumele pentru care asiguratul devine legal raspunzator si trebuie sa le plateasca drept despagubiri pentru distrugerea sau avarierea bunurilor apartinind unor terte parti, cu exceptia celor asigurabile in cadrul Sectiunii I si vatamarea corporala urmata sau nu de deces, a unor terte persoane.

 

   Pierdere de profit (Sectiunea III)

 

  Pierdere de profit ca urmare a prelungirii perioadei de executie datorita producerii unui eveniment asigurat conform Sectiunii I.

 

Taguri

Taguri