Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin acceptarea termenilor si  a conditiilor de utilizare a site-ului comandaasigurare.ro , clientul, persoana fizica, este de acord cu preluarea de catre TFD Smart Agent de Asigurare srl a datelor cu caracter personal ale Clientului, la care acesta  are acces in virtutea contractului de asigurare incheiat, precum si din alte surse legitime, in scopul tinerii evidentelor prevazute de lege si a constituirii bazei de date a  agentului privind clientii acestuia. Clientul beneficiaza, in ceea ce priveste prelucrarea datelor sale cu caracter personal, de toate drepturile stipulate in Legea 677/2001, in conditiile prevazute de acest act. Clientul a fost informat ca  TFD aplica reglementarile legale in vigoare.

Totodata, clientul, persoana fizica este de acord cu preluarea datelor cu caracter personal inclusiv cele privind starea de sanatate indispensabile in vederea prestarii serviciilor de asigurare (ofertare, emitere polite, acordare despagubiri), cu respectarea legislatiei specifice in vigoare. Exclusiv in legatura cu politele de asigurare ce au componenta de asigurare de viata si sanatate, autorizez si exonerez de secretul profesional orice medic sau institutie ce detine informatii referitoare la istoricul meu medical, in vederea punerii acestora la dispozitia TFD in caz de dauna.
Se considera acceptul ca datele personale sa fie prelucrate deTFD pentru scopuri statistice, respectiv de marketing, sa fie contactat si sa primeasca informatii relevante de la TFD sau de la persoane imputernicite expres de TFD in acest sens, in vederea
fructificarii de eventuale oportunitati de asigurare, respectiv a imbunatatirii serviciilor pe care TFD  le ofera clientilor sai.
Clientul ,persoana fizica ,declara ca a luat la cunostinta si este de acord cu faptul ca datele personale consemnate in Contractele de Asigurare vor fi prelucrate si stocate cu respectarea prevederilor legale in materie, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal nr. 2016/679, privind Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, TFD transmitand toate aceste informatii colectate catre Asiguratorul/ Asiguratorii parteneri in vederea prestarii serviciilor de asigurari si a fost informat ca:
- TFD prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul prestarii serviciilor de asigurare. Pentru a facilita aceste servicii, datele colectate sunt transmise si prelucrate de catre Asiguratorii parteneri in vederea prestarii serviciului de asigurari, iar stocarea datelor legate de semnatura electronica se efectueaza intr-un mod securizat fara posibilitatea de a fi utilizate in alt scop decat cel al prelucrarii in scopul prestarii serviciilor de asigurare.
- Are dreptul de informare, de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul de opozitie si alte drepturi ce rezulta din legislatia privind protectia datelor si le poate exercita printr-o cerere scrisa transmisa catre TFD, prin intermediul serviciilor postale sau la adresa de e-mail sesizari@comandaasigurare.ro;
- Poate solicita in orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de catre TFD in scopuri de marketing sau a acordului referitor la comunicarea electronica, printr-o cerere transmisa la adresa de e-mail sesizari@comandaasigurare.ro sau prin alte mijloace electronice puse la dispozitie de catre TFD.
- In conformitate cu prevederile legale in vigoare, neacceptarea termenilor si conditiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopuri contractuale va pune TFD in imposibilitatea de a oferi serviciile de asigurare si totodata va pune TFD in
imposibilitatea de a transmite oferte promotionale sau informatii referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale companiei.

Clientul poate opta pentru interzicerea furnizarii datelor cu caracter personal in scopul efectuarii operatiunilor de marketing direct, prin completare „Formular de opozitie” si inscriere ulterioara in „Lista de opozitie” intocmita de TFD

Taguri

Taguri