Termeni si conditii

Prezentul document stabileste regulile privind incheierea politelor de asigurare  prin intermediul Site-ului Comandaasigurare.ro

 1. Prestarea Serviciilor

Serviciile sunt realizate de catre TFD Smart Agent de Asigurare SRL(prescurtat in continuare TFD)  inregistrat in Registrul Intermediarilor in Asigurari si/sau Reasigurari sub numarul RAJ- 397788 ca asistent in brokeraj  al Proximus Broker de Asigurari SRL: Str. Obor, Bl. 11, Sc. A, Ap. 1, parter,120026 - Buzau, J10/136/2014  - CUI 26305769. tel. 0722412283, e-mail:office@comandaasigurare.ro cap. soc. 160.000 lei, inregistrata sub nr RBK-692 la ASF (Bucuresti, Spl. Independentei 15, sect. 5, e-mail:petitie-asigurari@asfromania.ro).

 1. Definitii
 • Calcul – calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor furnizate pe Site de Cumparator/Utilizator;
 • Site - domeniul ro si subdomeniile acestuia;
 • Servicii - intermediere in asigurari prin intermediul Site-ului;
 • Comanda – document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre TFD si Cumparator prin care Cumparatorul transmite catre TFD intentia sa de a achizitiona polita de asigurare de pe Site.
 • Cumparator – persoana fizica / juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.
 • Utilizator – orice persoana care are/obtine acces la Continut prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de TFD;
 • Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii;
 • Continut - toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic sau continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorului/ Utilizatorului de catre TFD prin mijloace electronice sau orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre TFD catre Cumparator/Utilizator;
 • Asigurat – persoana fizica/juridica a carei sanatate sau bunuri sunt protejate prin contractul de asigurare;
 • Asigurator - Persoana juridica autorizata in conditiile Legii 237/2015 sa exercite activitati de asigurare.
 • Contract de Asigurare/polita de asigurare - contractul in baza caruia Asiguratorul se obliga sa indeplineasca serviciile stabilite in cazul aparitiei evenimentului asigurat, iar Asiguratul se obliga sa plateasca prima de asigurare;
 1. Incheierea Contractului de Asigurare
 • Politele de asigurare sunt emise de TFD in numele asiguratorilor parteneri. Politele de asigurare se incheie in baza:
 1. a) prezentului document,
 2. b) cererii de oferta din partea Cumparatorului/Utilizatorului,
 3. c) ofertelor afisate in Site;
 4. d) comenzii transmise de catre Utilizator/Cumparator catre TFD
 • In baza informatiilor furnizate de Cumparator/Utilizator sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la asiguratorii parteneri si afiseaza oferta de asigurare.
 • Inainte de finalizarea comenzii, Cumparatorul declara:
 1. a) citirea si acceptarea termenilor si prezentelor conditii;
 2. b) ca datele completate in Site sunt corecte si conforme cu realitatea
 3. c) ca are 18 ani impliniti;
 4. d) ca a înţeles si a acceptat termenii şi condiţiile contractului de asigurare, drepturile si obligatiile ce ii revin si ca este de acord cu emiterea politei de asigurare
 5. e) ca isi da acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal pentru calcularea ofertelor si in scop de informare si publicitate.
 • Prin acceptarea prezentului document Cumparatorul imputerniceste TFD sa il reprezinte in relatia cu asiguratorul, sa solicite oferta de asigurare si sa emita polita de asigurare solicitata.
 • Orice declaratie falsa a Cumparatorului duce la anularea comentii sau a politei de asigurare de catre Asigurator si atrage raspunderea Cumparatorul pentru toate daunele provocate prin aceasta fapta.
 • Incheierea asigurarii are loc la data acceptarii ofertei prin efectuarea platii in functie de modalitatea de plata aleasa.
 • In cazul sumelor neincasate aferente politelor RCA ca urmare a anularii politei, refuzului la plata sau a modificarilor de tarif, TFD se poate indrepta impotriva Cumparatorului pentru recuperarea sumelor platite catre asigurator.
 • Cumparatorul se obliga sa transmita catreTFD documentele solicitate/necesare emiterii asigurarii RCA.
 • Daca tariful se modifica de asigurator pana la data emiterii politei,TFD va contacta Cumparatorul si ii va cere acceptul pentru incheierea politei la noul tarif. In caz de refuz, comanda se anuleaza.
 • TFD poate anula o Comanda efectuata in site, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta in urmatoarele cazuri:
 1. a) neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
  b) invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de TFD, in cazul platii online;
  c) datele furnizate de catre Cumparator,pe Site sunt incomplete / incorecte sau acesta nu transmite documentele solicitate;
 2. d) alte situatii mentionate.
 3. Modalitatea de plata si intrarea in posesie a politei de asigurare
 • Cumparatorul are obligatia de a achita prima de asigurare aferenta politei de asigurare, precum si eventuala diferenta de prima rezultata ca urmare a corectarii politei cu date corecte. Costurile expedierii politei sunt suportate de TFD.
 • Plata se poate face: cash/ card/ OP. Unele polite de asigurare se achita printr-o singura modalitate de plata, in functie de data intrarii in vigoare a asigurarii, de locatia unde trebuie trimisa,valoarea acesteia etc.
 1. Dreptul la retragere al Cumparatorului din Contractul de Asigurare
 • Dreptul de denuntare unilaterala a contractelor incheiate la distanta in termenul legal nu se aplica in cazul asigurarilor RCA sau a asigurarilor obligatorii de locuinta PAD. Aceste tipuri de polite  nu se anuleaza de catre asiguratori.
 • Restituirea partiala a primei de asigurare se face doar in cazul in care autovehiculul se radiaza sau se vinde si daca nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri. Aceasta se face in baza unei proceduri prestabilite de recuperare a primelor de asigurare prin prezentarea documentelor solicitate de catre asigurator.
 1. Corectarea datelor inscrise in polita de asigurare. Reclamatii. Modificari
 • Daca datele trecute pe asigurare nu corespund cu cele din talon/CI/acte proprietate, Cumparatorul este obligat sa ne anunte urgent la 0752174991 sau pe adresa office@comandaasigurare.ro
 • Erorile materiale inscrise in asigurare vor fi corectate prin emiterea de catre asigurator de acte aditionale/suplimente de asigurare la polita RCA.
 • Reclamatiile privind incheierea politelor de asigurare prin intermediul Site-ului se transmit la sediul TFD sau la adresa sesizari@comandaasigurare.ro. Termen de solutionare: 30 de zile de la primire.
 • Reclamatia trebuie sa contina obligatoriu: numele si prenumele petentului, adresa de contact si descrierea situatiei reclamate.
 • Neintelegerile intre parti se rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil de catre instanta de judecata.
 • Prezentul document este in vigoare din data de 01.07.2016. TFD poate modifica unilateral continutul acestuia, modificarile intrand in vigoare de la data afisarii in Site.

Taguri

Taguri